اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگي است

اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگي است

1,029

دانشمندان  تعدادي موش را داخل يك استخر اب انداختند

تمامي موشها فقط ١٧دقيقه توانستند زنده بمانند و در نهايت خفه شدند!!!

دوباره دانشمندان با اينكه ميدانستند موش بيش از ١٧دقيقه زنده نمي مانند تعداد ديگري موش رو به داخل
همان استخر انداختند و با علم ١٧دقيقه تا مرگ موشها
تمامي موشها رو قبل از ١٧ دقيقه از اب بیرون کشیدند وتمامي انها زنده ماندند!!!!

موشها پس از مدتي تنفس و استراحت دوباره به اب انداخته شدند !!!!!

حدس ميزنيد اين بار چند دقيقه زنده ماندند؟

؟؟؟؟؟؟؟

٢٦ساعت طول كشيد تا انها مردند
انها به اين اميد كه دوباره دستي خواهد امد و نجات پيدا ميكنند ،٢٦ ساعت تمام طاقت اوردند !!!!!!

اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگي است!!!!

پائولو كوئيلو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.