مرور رده

کسب و کار

اصل پیش‌پاافتادگی

نورس‌کوت پارکینسون، مورخ و نویسنده انگلیسی در سال ۱۹۵۷ «اصل پیش‌پاافتادگی» یا «قانون علاقه به چرندیات» را مطرح کرد. او متوجه شد مردم به موضوعات مبتذل و پیش‌پاافتاده ارزشی بیشتر از موضوعات تخصصی می‌دهند. نظریه‌ی پارکینسون بر اساس مشاهداتش…

️نكات طلايی فروش

✔️قانون 2 عدد پیتزا?جدیدترین شیوه مديريت است! كه ميگويد: ?با افزایش تعداد نفرات تیم تان، ارتباطات هولناک تر میشود نه لزوما دقيقتر يا كاربردي تر! ?جِف بِزوس متوجه شد، با ایجاد تیم های کوچکتر، ارتباطات راحت تر و موثر تر میشوند وباعث میشود…